6 Tujuan Penegakan Hukum Judi Online Menurut Islam

jackpot168 – Kehidupan manusia memiliki segala macam aspek, yaitu meliputi bagaimana berinteraksi dengan keluarga, masyarakat, maupun individu itu sendiri.  Aturan yang ada akan membatasi segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Hukum islam atau yang dikenal dengan syariat islam berisi tentang petunjuk berupa anjuran, perintah, dan larangan yang sumber utamanya adalah berdasarkan Al Quran dan hadist. Salah satu hukum yang mengatur kehidupan manusia adalah hukum judi online menurut islam. Sebenarnya, apa tujuan penegakan hukum Islam tersebut bagi manusia?

Pedoman mendapatkan rezeki

Tujuan penegakan hukum yang pertama jackpot168 adalah supaya manusia mengetahui pedoman mendapatkan rezeki dengan jalan yang baik dan halal. Hukum syariat Islam akan memperkecil penyimpangan perjudian yang ada di masyarakat itu sendiri tanpa adanya pilih-pilih atau pandang bulu kepada siapa hukum itu akan berlaku.

Halal haram makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu sendiri juga meliputi bagaimana manusia memperoleh rezeki, dari jalan mana dan dengan cara seperti apa. Sementara bagi umat islam, wajib mendapatkan rezeki dengan jalan yang halal.

Sarana beribadah kepada Allah

Dalam Islam, mencari nafkah untuk keluarga adalah salah satu sarana beribadah kepada Allah. Ketika manusia mengetahui, memahami, dan mengamalkan hukum islam pada kehidupan sehari-harinya, maka tindakan tersebut akan mendatangkan pahala bagi manusia tersebut.

Mendapatkan pekerjaan sesuai syariat Islam, mencari nafkah sesuai syariat Islam, dan menghabiskan harta sesuai syariat islam adalah suatu sarana bagi manusia untuk mendapatkan pahala dari Allah. Segala jenis perbuatan yang sesuai syariat tersebut akan mendatangkan kebaikan baik di dunia, dan terutama di akhirat.

Menghindarkan diri dari kesia-siaan

Permainan judi mengakibatkan kesia-siaan yang mana dapat membuat manusia lalai dari beribadah kepada Allah. Penegakan hukum judi online tersebut dapat mengurangi perkara-perkara yang sia-sia pada manusia. dengan mengikuti syariat Islam, segala kegiatan yang dilakukan manusia tidak ada yang sia-sia dan bersifat merugikan.

Semua kegiatan yang dilakukan akan memiliki manfaat yang lebih dibanding ketidak bermanfaatnya. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tersebut selanjutnya akan bernilai ibadah di sisi Allah.

Mencegah dari perbuatan bathil

Hukum islam berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Penetapan hukum tidak akan pernah mengubah atau memberikan toleransi pada pengharaman tersebut. Ketika hukum judi online tersebut lahir, maka penting untuk mengamalkan hukum tersebut dengan kesadaran penuh.

Hukum tersebut akan berfungsi sebagai kontrol bagi manusia yang memang pada dasarnya akan mudah tergiur pada segala perbuatan yang dilarang Allah dan sifatnya dosa dan maksiat. Tujuan dari mencegah kebathilan ini supaya mendatangkan kemaslahatan umat dan menghindarkan kemudharatan.

Motivasi hari akhir

Mendapatkan harta yang halal dengan tujuan untuk mencari nafkah demi keluarga adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika manusia senantiasa mencari nafkah di jalan yang benar, maka Anda mengumpulkan pahala juga untuk hari akhir kelak.

Allah menjanjikan surga dan neraka pada manusia sebagai imbalan atas apa yang telah manusia lakukan selama di dunia. Adanya hukum yang berlaku tersebut sebagai motivasi bagi manusia untuk selalu sebaik mungkin dalam mencari amal kebaikan di dunia sebagai bekal di akhirat nanti.

Sanksi dari Allah

Hukum judi online menurut Islam adalah haram, atau sesuatu yang dilarang. Akan ada kebaikan yang meliputi manusia jika dirinya meninggalkan permainan judi tersebut, sedangkan adakan ada pula sanksi yang diberikan jika larangan tersebut tidak dipatuhi.

Sanksi dari Allah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyadarkan manusia atas apa yang diperbuatnya dan sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak berbuat serupa.

Demikian pembahasan mengenai tujuan penegakan hukum judi online berdasarkan syariat Islam yang perlu kita ketahui. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tersebut supaya manusia bisa hidup damai, baik dengan dirinya sendiri, maupun dengan orang lain. Hilang juga perkara-perkara yang merugikan tersebut jika hukum diterapkan.

Sebagai umat islam hendaknya selalu berpegang dengan Al Quran dan hadist dan mematuhi hukum yang telah ditetapkan tersebut, supaya semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut akan mendatangkan kebermanfaatan bagi dirinya sendiri, untuk mencapai ketenangan baik di dunia maupun di akhirat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *